PROIECTE

De-a arhitectura în şcoala mea

Organizație/Grup de inițiativă

Asociaţia De-a Arhitectura

Scurtă descriere a proiectului

“De-a arhitectura în şcoala mea” este un program educațional de arhitectură și mediu construit pentru gimnaziu şi liceu (clasele VI-XI), conceput şi coordonat de Asociaţia De-a Arhitectura. A fost testat pentru prima dată în anul şcolar 2015-2016 şi, de atunci, s-a derulat în fiecare an în câte cinci şcoli din întreaga ţară.
Proiectul este o unealtă de design participativ pentru spaţii şcolare prin care se poate stimula o campanie de advocacy care să dezvolte o infrastructură pentru educație la standardele secolului XXI.

La cursul „De-a arhitectura în şcoala mea” elevii investighează şcoala, cu ghidarea unui arhitect + a unui cadru didactic, pentru a identifica detalii ale clădirii care pot fi îmbunătățite. Astfel, îşi imaginează ce vor să facă, se documentează, analizează şi fac propuneri de proiect, proiect pe care îl vor prezenta posibililor utilizatori. Soluţia aleasă e implementată, în măsura în care asociaţia + elevii reuşesc să mobilizeze resursele necesare.

Proiectul „De-a arhitectura în şcoala mea” reprezintă o raritate în parcursul educaţional al şcolarilor: e un model de proces transdiciplinar, cu final concret – ambele elemente confirmate de pedagogi ca fiind specifice dezvoltării psihologice a vârstei de 12-15 ani.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Dincolo de disconfortul fizic şi vizual, şcoala este locul principal de socializare al copiilor şi adolescenţilor, este spaţiul în care se formează caractere, se leagă prietenii şi se creează comunităţi adevărate, mugurii celor cu care (ar trebui să) umplem oraşul ca adulţi.

Clădirile şi curţile şcolilor sunt anoste, de multe ori învechite, peticite fără mare interes pentru caracterul spaţiului.  E nevoie de o punere de acord a înfăţişării cu semnificaţia. Iar acest lucru e bine să fie făcut, ca în multe locuri din lume deja, de utilizatorii – elevi, care vor simţi astfel că au un cuvânt de spus în mediul în care cresc.

Procesul educaţional pe care îl parcurg elevii este fragmentat, fiecare profesor se concentrează pe materia pe care o predă, legăturile transdiciplinare sunt puţine şi doar punctual sunt angrenaţi copiii / adolescenţii în proiecte complexe, care duc la rezultate palpabile şi semnificative pentru întreaga comunitate a şcolii. Dar în acest proiect au ocazia să analizeze spaţii, să identifice nevoi, să se documenteze despre alte şcoli din lume, să imagineze soluţii potrivite pentru ei, să le supună deciziei comunităţii şi direcţiunii şcolii, să caute mijloace şi să le implementeze.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

Una dintre clasele din Bucureşti înscrise în proiectul „De-a arhitectura în şcoala mea” pentru anul şcolar 2018-2019 va primi banii strânşi la Swimathon pentru a-şi pune în practică proiectul.

Noi vom ghida elevii în conceperea şi implementarea de proiecte demostrative prin care să îşi asume spaţiul şcolii. Elevii vor găsi detalii de îmbunătățit, vor organiza și pune în practică o idee proprie. Vor vedea că drumul de la gând la faptă e posibil de parcurs. Directorii şi părinţii vor avea un exemplu de schimbare de impact, făcut cu resurse limitate.
Comunitatea şcolii va avea o îmbunătăţire a spaţiului – o intervenţie vizibilă care să inspire, să susţină coeziunea comunităţii şcolii.

Obiectiv financiar Swimathon

21660 Lei
Fonduri atrase din totalul de 20000 Lei

  • 116
    Donații
  • 186.72 Lei
    Donația medie

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

15.000 lei

Durata proiectului

1 an: 09.2018 - 09 / 10.2019

Website organizație/proiect

http://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-arhitectura-in-scoala-mea/

Date de contact (coordonator proiect)

Miruna Grigorescu
0749052818
gmiruna@gmail.com

Echipe de înotători - fundraiseri

Inotatori Swimathon

ARHimede 2018


Obiectiv financiar: 7500

Inotatori Swimathon

Banca Românească


Obiectiv financiar: 5000

Inotatori Swimathon

NOD pentru De-a Arhitectura


Obiectiv financiar: 7500