PROIECTE

Transparenţă decizională la Primăria Capitalei

Organizație/Grup de inițiativă

CeRe:Centrul de Resurse pentru participare publică

Scurtă descriere a proiectului

Împreună cu ActiveWatch și OPTAR, CeRe derulează de câţiva ani o campanie – „Nu Aștepta Supereroi” – de advocacy, cu implicarea cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, pentru creşterea participării cetățenilor la decizii publice, la nivelul Consiliului General al Municipiului București şi la Primăria Capitalei. Din 2016, până în prezent, alături de ActiveWatch şi Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR), CeRe a monitorizat proiectele şi activităţile Primarului General şi ale CGMB, pentru a atrage atenția la respectarea unor minime standarde de transparenţă şi democraţie locală.

În vara lui 2017, cu mare tam-tam am reușit, împreună cu activiști și alte organizații să convingem primăria să permită accesul cetățenilor ședințele de consiliu. Am deschis uşa sălii CGMB pentru cetăţeni, după luni întregi în care cetăţenilor le-a fost interzis accesul, deşi dreptul de a participa este în lege. Împreună cu cei doi parteneri de campanie menţionaţi mai sus am analizat calitatea proiectelor de hotărâre şi activităţilor primăriei într-un an de mandat. Am lansat apoi studiul “Un an de petreceri şi vorbe, în beznă, la Primăria Generală”. Doar 3% dintre proiectele de hotărâre de acte normative au fost puse in dezbatere publică în perioada iunie 2016 – iulie 2017 (1 an de mandat), dreptul cetăţenilor de a lua cuvântul în faţa plenului CGMB le-a fost constant refuzat, iar dreptul de a protesta al cetăţenilor incălcat prin tot felul de subterfugii.

Prin proiectul pe care îl înscriem la Swimathon București, ne propunem continuarea activităţii de monitorizare a activităţilor Primăriei Capitalei şi lansarea unui nou studiu, la jumătatea mandatului Primarului General Gabriela Firea. Până acum am contribuit la formarea unei audienţe direct interesate de subiectul transparentizării activităţii primăriei.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

La Primăria Generală a Municipiului Bucureşti nu există transparenţă decizională în relaţie cu cetăţenii. Cetăţenilor le era interzis sau îngreunat accesul în sala şedinţelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Nu sunt aplicate principiile democraţiei participative, și nici măcar legile care stabilesc norme minimale de consultare. În rarele situaţii în care sunt organizate dezbateri publice, acestea sunt anunţate în pripă şi cuprind adesea la grămadă mai multe proiecte care ar necesita mai mult timp de analiză şi decizie, atât pentru cetăţeni şi organizaţii neguvernamentale, cât şi pentru consilieri. Mai mult, iniţiative precum consultarea şi implicarea publicului în luarea deciziilor sau bugetarea participativă sunt organizate de ochii lumii. În schimb, Primăria Capitalei organizează petreceri peste petreceri, tot felul de alte proiecte de fațadă (concursul pentru cel mai frumos balcon sau campania Balena Albastră) și înființează societăți comerciale. Procesul de luare a deciziilor publice la nivelul Primăriei Capitalei nu respectă, în fapt, criteriile altor administraţii europene.

Lipsa de transparenţă decizională din Primăria Capitalei în relaţie cu cetăţenii are un impact negativ major asupra modului iresponsabil în care sunt cheltuiţi banii publici şi nu asigură premisele participării cetăţenilor la proiecte importante pentru bucureşteni şi oraş.

Vrem să continuăm acțiunile de advocacy pentru ca cetățenii să poată lua cuvântul în fața consiliului general și pentru punerea în dezbatere publică a proiectelor de hotărâre: petiții, participarea la ședințele CGMB și la ședințe ale comisiilor, audiențe cu consilierii generali, depunerea de cereri de dezbatere publică a unor proiecte de hotărâre, acțiuni de “naming and shaming”, acțiuni în instanță, vizionări colective ale ședințelor de CGMB, și altele gândite în funcție de contextul momentului și de resursele disponibile).

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

• Realizarea împreună cu cei doi parteneri (ActiveWatch şi OPTAR) a unui nou Raport de monitorizare a activităţilor şi proiectelor primarului general şi a Primăriei Capitalei dupa încă 1 an de mandat (raport la jumătate de mandat)

• Organizarea unor acţiuni de advocacy (online şi offline) cu implicarea publicului, pe subiecte de interes pentru cetăţeni, grupuri de cetăţeni şi organizaţii (eveniment pentru lansarea raportului de jumătate de mandat, petiții, participarea la ședințele CGMB și la ședințe ale comisiilor, audiențe cu consilierii generali, depunerea de cereri de dezbatere publică a unor proiecte de hotărâre, acțiuni de “naming and shaming”, acțiuni în instanță, vizionări colective ale ședințelor de CGMB, și altele gândite în funcție de contextul momentului)

• Accesul cetăţenilor în sala de consiliu, posibilitatea cetăţenilor de a lua cuvântul în cadrul şedinţele de consiliu, organizarea de către Primăria Generală a unor consultări şi dezbateri reale şi relevante pentru cetăţeni, responsabilizarea consilierilor generali şi a primarului pentru transparenţă decizională în relaţie cu cetăţenii

Obiectiv financiar Swimathon

16465 Lei
Fonduri atrase din totalul de 15000 Lei

  • 203
    Donații
  • 81.11 Lei
    Donația medie

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

60000 lei

Durata proiectului

3 ani

Website organizație/proiect

http://cere.ong/

Date de contact (coordonator proiect)

Silvia Boeriu
0721215260
[email protected]

Echipe de înotători - fundraiseri