PROIECTE

Vreau la grădi!

Organizație/Grup de inițiativă

Asociaţia pentru Evoluţie ROTAS

Scurtă descriere a proiectului

Prin proiectul „Vreau la grădi!” vrem să susținem financiar, în lunile septembrie 2018 – iunie 2019, 15 copii din familii defavorizate în Grădiniţa cu program prelungit din Comuna Tunari. Vrem să le acoperim costurile aferente: alocaţia de hrană, rechizite, încălţăminte şi îmbrăcaminte (adidaşi, veste, pijamale, papuci/botoşi, treninguri, tricouri) precum şi a produselor igienico-sanitare (şerveţele, săpun, hârtie igienică) asigurând astfel includerea a 15 copii din mediul defavorizat în sistemul educaţional de stat.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Un studiu privind familiile defavorizate, realizat în anul 2017, de către Asociaţia pentru evoluţie Rotas şi a datelor statistice disponibile privind populaţia, din anul 2011, arată că în Comuna Tunari sunt 5.421 locuitori, dintre aceştia 275 de persoane nu au studii absolvite iar dintre acestea, 200 de persoane sunt analfabete.

Nevoia/problema este reprezentată de abandonul şcolar determinat de factori ca: lipsa resurselor financiare şi materiale ale parinţilor, importanţa scazută acordată educaţiei copiilor şi susţinerii lor în urmarea cursurilor şcolare.

Sărăcia este unul dintre principalele obstacole în incluziunea şi participarea şcolară; deşi este un fenomen complex în dimensiunea sa economică, ar putea înseamna că familiile nu pot avea acces la învăţamântul de stat deoarece nu au posibilitatea de a asigura costul educaţiei, cum ar fi manuale, transport şi alte nevoi.

Pentru a diminua fenomenul abandonului şcolar, Asociaţia pentru Evoluţie Rotas sprijină finaciar famillile cu copiii aflaţi în pragul excluziunii sociale care doresc să urmeze o forma de şcolarizare şi derulează activităţi educaţional-recreative şi de socializare, menite să menţina echilibrul psihic şi fizic necesar dezvoltării armonioase a copiilor.

Copii proveniţi din medii vulnerabile vor fi aduşi pe timpul şcolarizării în Centrul de zi al Asociației pentru evoluţie Rotas, vor fi spălaţi şi îmbrăcaţi în haine curate, facilitând astfel includerea lor în grădiniţă. Vorbind din experienţa ediţiilor precedente, şansele ca aceşti copii să abandoneze şcoala în ciclul primar scad cu 95% .

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

15 copii vor beneficia de:
1. Şansa de a frecventa grădiniţa, îmbrăcaţi şi spălaţi la Centrul de zi Rotas pentru a nu fi marginalizaţi de comunitate având in vedere mediul de provenienţă ( familii defavoarizate).
2. Achitarea contribuţiei de hrană, susţinerea financiară şi materială a activităţilor din grădiniţă timp de 10 luni (an școlar 2018-2019).
3. Şcolarizare în cadrul Grădiniţei de stat din Tunari într-un mediu creativ şi interesant, menit să pună baza educaţiei ajutând-i să deprinda primele aptitudini necesare pentru şcoală, oferindu-le posibilitatea de a descoperi lucruri noi, de a-si dezvolta abilităţi esenţiale pentru viaţa de zi cu zi, pe care stând acasă nu le pot dobândi.
4.Pe langă hrană, suport financiar pentru rechizite şi îmbrăcăminte şi materiale igienico sanitare, 15 copii vor învăţa să socializeze, să îşi dezvolte limbajul şi vorbirea, să se comporte politicos ,să fie independenţi, să îşi dezvolte abilităţile motorii.

Obiectiv financiar Swimathon

11160 Lei
Fonduri atrase din totalul de 30000 Lei

  • 50
    Donații
  • 223.20 Lei
    Donația medie

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

62.900 lei

Durata proiectului

10 luni

Website organizație/proiect

http://www.rotas.ro/

Date de contact (coordonator proiect)

Flaviana Rotaru
0723287798
rotas@rotas.ro

Echipe de înotători - fundraiseri

Inotatori Swimathon

Rotas 1


Obiectiv financiar: 15000

Inotatori Swimathon

Rotas 2


Obiectiv financiar: 15000